Официальный сайт движения «Москва без Лужкова!»
Главная Новости Москвы Наши новости Популярное
 • Новости
 • Новости
 • ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
  логин
  пароль
     
   Где купить переходник на фотоаппарат

   Я решила попробовать заработать в интернете на фотографиях, и приобрела хороший фотоаппарат. Спустя некоторое время я захотела снимать мелкие объекты, например песчинки песка или капельки воды. Но

   Уборка квартир в москве
   Проф уборка квартир в москве позволяет не беспокоиться о кавардаке, который повстречает Вас либо Вашу вторую половинку. Если Вы закатывали гулкую вечеринку, а на утро остались совершенно одни, то конкретно

   Оклейка авто в Москве
   Наверняка всем автомобилистам знакома ситуация, когда любимый железный конь требует устранения возникшей неисправности, а на СТО говорят, что рабочий день мол заканчивается, а завтра так и, вообще выходной.

  Новости

  Optymalizacja salda gotówkowego

  Strona 1

  Taka optymalizacja jest zapewniona przez obliczenie wymaganej wielkości niektórych rodzajów tej równowagi w nadchodzącym okresie.

  Potrzeba operacyjnego (transakcyjnego) salda aktywów pieniężnych charakteryzuje minimalną niezbędną ilość pieniędzy niezbędną do realizacji bieżącej działalności gospodarczej. Obliczenie tej kwoty opiera się na planowanej kwocie ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (odpowiadającej sekcji dotyczącej przepływu środków pieniężnych i planu pokwitowań) oraz liczby obrotów środkami pieniężnymi.

  Obliczenie planowanej kwoty salda operacyjnego środków pieniężnych można również przeprowadzić na podstawie ich zgłoszonego wskaźnika, jeśli w trakcie analizy ustalono, że zapewnia terminowość wszystkich płatności związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.

  Potrzeba posiadania salda gotówkowego (rezerwowego) środków pieniężnych jest ustalana na podstawie obliczonej kwoty ich salda operacyjnego oraz współczynnika nieprawidłowości (współczynnika zmienności) wpływów pieniężnych do firmy za poszczególne miesiące poprzedniego roku.

  Zapotrzebowanie na saldo kompensacyjne środków pieniężnych jest planowane w wysokości określonej umową o świadczenie usług bankowych. Jeżeli umowa z bankiem, który świadczy usługi rozliczeniowe dla przedsiębiorstwa, nie zawiera takiego wymogu, ten rodzaj salda gotówkowego w przedsiębiorstwie nie jest planowany.

  Zapotrzebowanie na saldo gotówkowe aktywów spekulacyjnych jest planowane w oparciu o możliwości finansowe przedsiębiorstwa dopiero po całkowitym zaspokojeniu zapotrzebowania na inne rodzaje sald środków pieniężnych. Ponieważ ta część aktywów pieniężnych nie traci swojej wartości podczas przechowywania (tworząc efektywny portfel krótkoterminowych inwestycji finansowych), ich kwota nie jest ograniczona do górnej granicy. Kryterium tworzenia tej części aktywów pieniężnych jest potrzeba zapewnienia wyższej stopy zwrotu z inwestycji krótkoterminowych w porównaniu ze stopą zwrotu z aktywów operacyjnych.

  Biorąc pod uwagę, że salda gotówkowe trzech ostatnich typów są do pewnego stopnia zamienne, ogólne zapotrzebowanie na nie z ograniczonymi możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa można odpowiednio zmniejszyć.

  W praktyce zarządzania finansami zagranicznymi do określania średniego salda aktywów pieniężnych stosuje się bardziej złożone modele.

  Najszerzej stosowanym do tych celów jest model Baumol. Początkowe przepisy modelu Baumola to stałość przepływu środków pieniężnych, przechowywanie wszystkich rezerw aktywów pieniężnych w formie krótkoterminowych inwestycji finansowych oraz zmiana salda aktywów pieniężnych z ich maksimum do minimum zero.

  Model Millera-Orra jest jeszcze bardziej złożonym algorytmem do określania optymalnej wielkości aktywów pieniężnych. Wstępne przepisy tego modelu przewidują pewną ilość zapasów bezpieczeństwa i pewną nierówność w odbiorze i wydatkowaniu środków, a tym samym saldo aktywów pieniężnych. Minimalny limit tworzenia salda środków pieniężnych jest przyjmowany na poziomie salda ubezpieczenia, a maksymalny limit jest na poziomie trzykrotności zapasów bezpieczeństwa.

  Pomimo jasnego matematycznego aparatu do obliczania optymalnych ilości środków pieniężnych, oba powyższe modele (Model Baumola i Model Millera-Orra) są nadal trudne do wykorzystania w praktyce krajowego zarządzania finansami z następujących powodów:

  - chroniczny niedobór aktywów obrotowych nie pozwala przedsiębiorstwom na utworzenie salda gotówkowego w wymaganej wysokości, z uwzględnieniem ich rezerwy;

  - spowolnienie transakcji płatniczych powoduje znaczne (czasami nieprzewidywalne) wahania wysokości wpływów pieniężnych, co odpowiednio wpływa na wysokość salda aktywów pieniężnych;

  - ograniczona lista notowanych krótkoterminowych instrumentów giełdowych i ich niska płynność utrudniają korzystanie z obliczeń wskaźników związanych z krótkoterminowymi inwestycjami finansowymi.

  Jako przykład rozważmy bardziej szczegółowo model Baumola [7].

  Zgodnie z tym modelem salda gotówkowe na nadchodzący okres są obliczane w następujących kwotach:

  a) min

  b) opt (to jest maksymalna)

  c) średnia

  Min. Saldo gotówkowe jest równe 0.

  Opt (max) jest obliczany według wzoru:

  , ,

  gdzie gdzie  - średnia kwota wydatków na obsługę pojedynczej operacji z krótkoterminowymi inwestycjami finansowymi;  - stawka krótkoterminowych inwestycji finansowych w badanym okresie (w formie ułamka dziesiętnego) - średnia kwota wydatków na obsługę pojedynczej operacji z krótkoterminowymi inwestycjami finansowymi; - stawka krótkoterminowych inwestycji finansowych w badanym okresie (w formie ułamka dziesiętnego).

  Ten model jest używany w przypadkach, gdy:

  - obrót płatniczy w ciągu roku jest stały;

  Strony: 1 2 3 4 5 6

  Inne na temat:

  Wartość, cele i wskaźniki do oceny kondycji finansowej firmy
  Kapitał jest środkiem do dyspozycji podmiotu gospodarczego do prowadzenia działalności w celu osiągnięcia zysku. Termin „kapitał” ma pochodzenie łacińskie i oznacza główny, główny. Marks, D. Ricardo, A. Smith, J. Keynes, zajmowali się problemami esencji ekonomicznej ...

  Cechy finansowania instytucji opieki zdrowotnej
  W ustawie federalnej z dnia 6 października 2003 r. N 131-FZ „W sprawie ogólnych zasad organizacji samorządu terytorialnego w Federacji Rosyjskiej”, która ustaliła kwestie o znaczeniu lokalnym w zakresie organizacji opieki medycznej, ustalono, że na terytorium dzielnicy gminy (pkt 12 art. 15) ...

  System finansowy Federacji Rosyjskiej
  System finansowy Federacji Rosyjskiej ma swoje własne cechy, biorąc pod uwagę jego podział na podsystemy i łącza (rys. 2.1). Ryc.2.1 System finansowy Federacji Rosyjskiej [30, s. 16]. W zależności od metod kształtowania dochodów podmiotów gospodarczych system finansowy można podzielić na scentralizowane sfery (...


   

  Найди свой район!

  Восточный

  Западный

  Зеленоградский

  Северный

  Северо-Восточный

  Северо-Западный

  Центральный

  Юго-Восточный

  Юго-Западный

  Южный

  Поиск:      


   
  Rambler's Top100
  © 2007 Движение «Москва без Лужкова!»