Официальный сайт движения «Москва без Лужкова!»
Главная Новости Москвы Наши новости Популярное
 • Новости
 • Новости
 • ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
  логин
  пароль
     
   Уборка квартир в москве
   Проф уборка квартир в москве позволяет не беспокоиться о кавардаке, который повстречает Вас либо Вашу вторую половинку. Если Вы закатывали гулкую вечеринку, а на утро остались совершенно одни, то конкретно

   Оклейка авто в Москве
   Наверняка всем автомобилистам знакома ситуация, когда любимый железный конь требует устранения возникшей неисправности, а на СТО говорят, что рабочий день мол заканчивается, а завтра так и, вообще выходной.

  Новости

  Шаблон (приклад) договору на створення, розробку сайту - створення просування і підтримка сайту в Яндексі - студія веб дизайну L-999

  1. 1. Предмет договору.
  2. 2. Зобов'язання сторін
  3. 3. Порядок виконання і здачі - приймання робіт
  4. 4. Вартість і порядок оплати робіт
  5. 5. Відповідальність сторін
  6. 6. Додаткові умови
  7. 7. Терміни дії Договору
  8. 8. Порядок розірвання Договору
  9. 9. Дія непереборної сили
  10. 10. Заключні положення
  11. 11. Перелік додатків до цього Договору

  Правильне укладення Договору на створення сайту і його розробку - це теж серйозна робота над початковим документом, регуліруруюшім процес створення сайту і взаємовідносини сторін в період дії даного процесу. Професійно складений Договір на створення і розробку сайту, як і ТЗ (технічне завдання), включає в себе цілі створення інтернет-представництва, а іноді навіть віртуального офісу компанії.

  Переконливо просимо не брати до уваги даний Договір догмою. Це всього лише "риба" - шаблон одного з численних варіантів хорошого Договору на виготовлення сайту. Кожен договір пишеться індивідуально і строго під проект Замовника.

  Отже:

  м Москва

  «_____» ______________ 2013 р


  ІП "Канчелі В.О.", іменоване надалі Виконавець, в особі Канчелі Володимира Отарович, що діє на підставі Свідоцтва, з одного боку, і ТОВ "Роги і копита" в особі директора Іванова Петра Сидоровича, який діє на підставі Статуту з іншого боку , разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне.

  1. Предмет договору.

  1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати комплекс робіт (послуг) по розробці, виробництву, ре-дизайну і т.п. сайту, порталу, поштового (файлового) сервера, у віддаленій базі даних і т.п. (В подальшому іменується "Сайт") відповідно до Технічного Завданням (Додаток 1), в терміни, встановлені в Календарному Графіку робіт (Додаток 2).

  Замовник приймає на себе зобов'язання прийняти та оплатити вироблені Виконавцем роботи (надані послуги). Порядок виконання та здачі - приймання робіт розглядається в пункті 3 цього Договору.

  1.2. Кожна робота чи послуга, що є предметом цього Договору, підлягає калькуляції (включенню до кошторису) та встановлення термінів виконання на момент підписання остаточного договору.

  1.3. Роботи або послуги, які є предметом цього договору, виконується відповідно до вимог, викладених в технічному завданні та узгодженими із Замовником.

  1.4. За взаємною згодою Сторони можуть змінювати і доповнювати перелік робіт (послуг). Всі зміни і доповнення оформляються окремими угодами або стають предметом нового договору.

  2. Зобов'язання сторін

  2.1. Виконавець зобов'язується:

  2.1.1. Виконувати комплекс робіт згідно з цим Договором. Перелік робіт перераховано в Додатку 1 до цього Договору. Терміни обумовлені в Додатку 2 до цього Договору.

  2.1.2. Надавати на затвердження Замовнику ескізи і інших матеріалів, необхідних для проведення робіт. Запуск в виробництво не затверджених Замовником матеріалів не допускається.

  2.2. Замовник зобов'язується:

  2.2.1. Надати матеріали, необхідні для наповнення сайту (тексти, зображення, прайс-листи і т.п.) в терміни, обумовлені Календарного Графіком робіт (Додаток 2). При відсутності необхідної інформації Виконавець має право заповнити сайт довільними матеріалами відповідно до структури розділів сайту - по одному матеріалу в кожен розділ.

  2.2.2. Оплатити роботу Виконавця в строки і на умовах, передбачених цим Договором.

  2.3. Замовник має право ознайомитися у Виконавця з ходом робіт на будь-якому етапі виконання робіт, не втручаючись в його діяльність.

  2.4. Виконавець зобов'язується здійснювати гарантійну підтримку розробленого ним сайту протягом 2 (двох) місяців з моменту підписання акту здачі-приймання робіт. Гарантійна підтримка включає в себе усунення несправностей, помилок і недоліків, невиявлених на момент здачі-приймання робіт і не є наслідком навмисних або ненавмисних дій Замовника.

  2.5. Виконавець не несе відповідальності за працездатність сервера, на якому буде фізично розташовуватися сайт Замовника.

  3. Порядок виконання і здачі - приймання робіт

  3.1. Виконавець починає виконання робіт за цим Договором з моменту надходження платежу в розмірі, визначеному при підписанні цього Договору.

  3.2. Замовник і Виконавець, за взаємним погодженням, можуть змінювати черговість виконання етапів робіт, перерахованих в календарному плані робіт.

  3.3. По завершенні робіт за даною угодою Виконавець надає Замовнику результати виконаних робіт і акт здачі - приймання, який Замовник стверджує протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його отримання або дає мотивовану відмову від приймання робіт.

  3.4. У разі вмотивованої відмови Замовника від приймання робіт сторонами складається двосторонній акт із зазначенням необхідних доробок і термінів їх виконання.

  4. Вартість і порядок оплати робіт

  4.1. Вартість робіт, що доручаються Виконавцю за цим Договором, визначається відповідно до розрахунків на підставі технічного завдання та вказується в Кошторису (додаток 3), яка була підписана Виконавцем і Замовником.

  4.2. Замовник протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання цього Договору сплачує Виконавцю суму в розмірі 30 (тридцяти)% від загальної вартості виконання робіт за цим Договором.

  4.3. Замовник протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання акту приймання-здачі робіт виробляє остаточний розрахунок з Виконавцем.

  5. Відповідальність сторін

  ; 5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

  5.2. При простроченні Виконавцем терміну виконання робіт за цим Договором, Виконавець виплачує Замовнику неустойку в розмірі 0.1% вартості оплачених і невиконаних робіт за кожний день прострочення. Виплата неустойки не звільняє Виконавця від виконання робіт за цим Договором.

  5.3. При простроченні Замовником оплати робіт відповідно до п.4.3. цього Договору, Замовник виплачує Виконавцю неустойку в розмірі 0.1% від невиплаченої в строк суми за кожен день прострочення, але не більше 10%. Виплата неустойки не звільняє Замовника від обов'язків оплати вартості виконаних робіт.

  5.4. Виконавець не несе юридичної, матеріальної або іншої відповідальності за зміст, якість і відповідність чинному законодавству інформації, розміщеної Замовником на Сайті.

  5.5. Виконавець не несе відповідальності за претензіями Замовника до якості з'єднання з мережею Інтернет, пов'язаних з якістю функціонування мереж Інтернет-провайдерів, з функціонуванням обладнання та програмного забезпечення Замовника та іншими обставинами, що знаходяться поза компетенцією Виконавця.

  5.6. Спори, не врегульовані між сторонами за взаємною згодою, підлягають вирішенню в судовому порядку.

  6. Додаткові умови

  6.1. З моменту здачі-приймання, виконаних робіт, всі права на Сайт переходять до Замовника, за винятком права на тиражування і передачу Сайту або його елементів третім особам (пункт 6.2).

  6.2. Виконавець зберігає за собою авторські права на розроблений Сайт. Тиражування, розповсюдження або розміщення сайту або його елементів, розроблених Виконавцем на інших сайтах, допускаються тільки з письмової згоди Виконавця.

  7. Терміни дії Договору

  7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

  7.2. Терміни виконання робіт за Договором встановлюються відповідно до Календарного графіку робіт (Додаток 2). Відлік часу починається з моменту надходження Виконавцю оплати відповідно до п.3.1. справжньої угоди. Виконавець має право виконати роботи достроково.

  8. Порядок розірвання Договору

  8.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території Російської Федерації цивільним законодавством.

  8.2. При порушенні однією із Сторін умов цього Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, попередньо письмово повідомивши про це іншу Сторону, не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до розірвання Договору.

  8.3. У разі встановлення недоцільності або неможливості подальшого проведення робіт або встановлення неминучості отримання негативного результату Виконавець повідомляє про це Замовника протягом 2 (двох) робочих днів. У цьому випадку сторони зобов'язані розглянути питання про дострокове розірвання цього Договору.

  8.4. При достроковому розірванні договору Замовник оплачує реально понесені Виконавцем витрати, але не більше 30 (тридцяти)% від загальної суми договору.

  9. Дія непереборної сили

  9.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетрусу, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

  9.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання в зв'язку з настанням дій непереборної сили, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення перешкод.

  10. Заключні положення

  10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

  10.2. Всі відомості, отримані сторонами при діях, що здійснюються в рамках цього договору, є конфіденційними. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності і нерозголошення цих відомостей без згоди правообладающей боку, оформленого в письмовій формі.

  10.3. Цей Договір складений в двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову юридичну силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього Договору.

  11. Перелік додатків до цього Договору

  Технічне завдання на ____1____ аркуші

  Календарний графік робіт на ____1____ аркуші

  Кошторис на ____1____ аркуші

  Акт здачі - приймання робіт на ____1____ аркуші

  Акт здачі - приймання робіт на ____1____ аркуші


   

  Найди свой район!

  Восточный

  Западный

  Зеленоградский

  Северный

  Северо-Восточный

  Северо-Западный

  Центральный

  Юго-Восточный

  Юго-Западный

  Южный

  Поиск:      


   
  Rambler's Top100
  © 2007 Движение «Москва без Лужкова!»